El Ramat

Consta de 270 cabres murcianogranadines de color negre-caoba. Pesen al voltant d’uns 40-50 kg i aporten una producció de llet d’uns 1,8 litres per dia, extreta d’una sola munyida.

Se les alimenta amb productes de la pròpia explotació: userda, civada en flor, palla i una barreja de grans (ordi, civada, blat de moro, cotó….), una dieta ideal per obtenir una llet de gran qualitat.

Mas Alba Formatgeria - El remat